Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Stacja kontroli pojazdów

Linia diagnostyczna

Zakres:

Wykonujemy badania rejestracyjne wszystkich pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony obejmujące:

 • - pierwsze rejestracje pojazdów zza granicy,
 • - przeglądy rejestracyjne pojazdów zasilanych gazem,
 • - przeglądy rejestracyjne motocykli do pojemności 125,
 • - przeglądów rejestracyjnych pojazdów, które uczestniczyły w kolizji drogowej
 • - dodatkowego badania haka
 • - ustalenia danych pojazdu niezbędnych do rejestracji,
 • - pojazdów nauki jazdy „L”
 • - pojazdów używanych jako taxówka

Przeznaczenie

Linia diagnostyczna przeznaczona jest do kompleksowej kontroli wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t, umożliwiając:

 • - wstępną ocenę ustawienia kół jezdnych pojazdu,
 • - ocenę stanu amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dmc do 3,5t (metoda EUSAMA), pomiar nacisków na osie pojazdu o dmc do 3,5t,
 • - ocenę wartości i rozdziału sił hamowania, skuteczności hamowania, wahania sił hamowania i oporu toczenia kół
 • - ocenę stranu luzów sworzni i połączeń kulistych w układach zawieszenia i kierowniczym.

Budowa:

W skład lini diagnostycznej wchodza:

 • - centralna jednostka sterująca PC
 • - urządzenie płytowe do wstępnej oceny ustawienia kół przednich i tylnych pojazdu typ UNO-2A
 • - urządzenie do kontroli amortyzatorów wbudowanych w pojazd typ TUZ-1,
 • - urządzenie rolkowe do pomiaru sił hamowania w pojazdach o dmc. do 3,5t typ RHO-6,
 • - urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdów o dmc. do 3,5t typ SZ-3,5.

UNO-2A

Urządzenie płytowe INO-2A przeznaczone jest do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych pojazdu o dmc. do 3,5t. Podczas badania technicznego pojazdu, zamontowana na poziomie posadzki płyta pomiarowa może zostać przesunięta przez koło przejeżdzającego po niej pojazdu w lewą stronę lub prawą stronę. Wynik pomiaru zostaje wyświetlony oraz przekazany do jednostki sterującej, a następnie umieszczony na wydruku raportu z badania.

RHO-6

Urządzenie rolkowe RHO-6 przeznaczone jest do pomiaru sił hamujących oraz oceny skuteczności hamulców postojowych i roboczych, ponadto umożliwia pomiar wahań sił hamowania, oporów toczenia oraz różnic % sił hamowania pojazdów o dmc. do 3,5t. W skład urządzenia wchodzą dwa zespoły napędowe zintegrowane z jednostka centralną, miernik nacisku na pedał hamulca oraz nakładka motocyklowa. Bębny urządzenia rolkowego pokryte są specjalną masą korundową, którą charakteryzuje duża wytrzymałość, doskonała przyczepność do opony, jak również ma ona na celu zabezpieczenie ogumienia przed uszkodzeniem mechanicznym.

TUZ-1

Urządzenie TUZ-1 służy do sprawdzania skuteczności tłumienia amortyzatorów wbudowanych w koła oraz rzeczywistą masę całkowitą pojazdu. Program wykorzystuje nowoczesne rozwiązania techniczne, które gwarantują niesamowitą powtarzalność wyników pomiarów. Trwałość i najwyższą jakość zapewnia zastosowanie niezawodnej powłoki galwanicznej oraz osłon silikonowych. Tuz-1 składa się z dwóch zespołów wibracyjnych z tensometrycznym układem pomiarowym. Urządzenie działa w oparciu o analiże nacisku koła na podloże(metoda EUSAMA). Wyniki pomiarów przedstawione są w (%) określających przyczepność koła do podłoża.

SZ-3,5

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdów o dmc do 3,5t umożliwia wykrycie luzów i oceny stanu technicznego zawieszenia oraz układu kierowniczego pojazdów o nacisku do 2t na oś. Badanie zaiweszenia pojazdu odbywa się po najeździe kołami na przesuwne płyty szarpaka. Płyty najazdowe przesuwają się poprzecznie lub skrętnie, umożliwiając jednocześnie obserwację sprawdzonych elementów zawieszenia (przegubów, sworzni i łożysk) oświetlonych silnym strumieniem światła lampy sterującej.

TOP