Skontaktuj się z nami!

Kontakt

PORADY

Sprawdź czy wszystko już wiesz

TAXI

Podczas badania pojazdu TAXI dodatkowo wymagany jest dokument ważnego świadectwa legalizacji taksometru.

Dodatkowo pojazdy TAXI powinny posiadać dodatkowe wymagania techniczne:
- taksometr z ważnym dowodem legalizacji;
- co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, a taksówka bagażowa, co najmniej w jedno miejsce dla pasażera;
- co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia; przepisu nie stosuję się do taksówki bagażowej;
- pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej;
- gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia;
- apteczkę doraźnej pomocy;
- ogumione koło zapasowe;

Dodatkowe światło z napisem 'TAXI' odpowiadające następującym warunkom:
a) rozmieszczenie: na dachu,
b) barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu; w tyaksówce bagażowej napis może być widoczny tylko z przodu pojazdu,
c) połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła,
d) powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt
TOP